miercuri, 17 martie 2010

Pe-nserat

Luna dispăru în dosul unei perdele de nori
şi eu m-am estompat în tăcerea pustie a
glasului morbid, în cântecul tăcut de
ramurile plopilor efemeri, suferinzi...