sâmbătă, 14 decembrie 2013

Un adevărat desfrâu tomnatic

Toamnei mele

Îmi este frig!
Mâinile mi-au fost cuprinse
de-un albastru greu;
mă ating cu degetele mâinii stângi
și zămislesc urma aprigă 
a unei amprente singure, 
solitare
și tu,
tu ești departe de ambientul iernii
și toamna noastră nu s-a sfârșit
în acest început de haos
al unei ierni făurite
în iluzia unui labirint lacustru.