duminică, 18 ianuarie 2015

Gând

Toată biografia lui Cioran este, de fapt, un testament al acestei lumi ostile pe care omul, acest leş vertical, nu o poate recunoaşte drept a sa.