miercuri, 25 noiembrie 2015

Gând

În criminalistică, clasificarea urmelor de reproducere, denumite și urme de formă, se creează prin contactul nemijlocit a două obiecte. Obiectul care, prin contactul realizat, își lasă o parte din caracteristicile sale pe celălalt obiect poartă denumirea de obiect creator de formă; obiectul pe care caracteristicile respective rămân imprimate se numește obiect primitor de urmă. În cazul contemporan, comunismul a fost și este, obiect creator de formă; poporul român va rămâne mereu un obiect primitor de urmă.