duminică, 14 februarie 2016

Gând

Sinuciderea este actul unilateral, personal și [i]revocabil prin care o persoană, numită sinucigaș, dispune, în una dintre formele imorale cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viață.

Vezi Testamentul din Noul Cod Civil, Noțiunea Testamentului, Art. 1034